Afvalzorg heeft ondanks de Covid-19 beperkingen een goed jaar achter de rug. Wel moest een deel van de RvC-overleggen online plaatsvinden door de maatregelen. Al snel bleek dat er geen sprake was van terugval in omzet of activiteiten. De RvC heeft in 2021 meegedacht over belangrijke investeringen. Deze hingen deels samen met de geplande sluiting van stortlocatie Nauerna per 1 april 2022. De locaties Zeeasterweg in Flevoland en Wieringermeer in Noord-Holland, zijn met deze investeringen klaar met voldoende stortcapaciteit om onze activiteiten te kunnen voorzetten en daarmee bij te dragen aan de achtervangfunctie op milieugebied, ook voor de toekomst.

Sowieso heeft de RvC in 2021 de blik naar de toekomst gericht. Met het oog op het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in 2024 van de directeur en daaropvolgend een aantal MT-leden, is uitgebreid gesproken over de wijze om de opvolging zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook voor 2022 blijft dit een belangrijk onderwerp.

Belangrijk voor de toekomst van Afvalzorg is ook het in 2021 opgestelde Innovatiebeleidsplan Afvalzorg. De RvC heeft hiervoor een (tijdelijke) strategiecommissie ingesteld. Deze commissie is – in een klankbordrol – samen met directie, management en medewerkers van Afvalzorg intensief betrokken geweest bij het opstellen van het plan. Binnen de RvC zijn daarnaast op structurele basis een remuneratiecommisie en een auditcommissie actief.

Medewerkers, management en externe adviseurs hebben ook op regelmatige basis onderwerpen gepresenteerd in de RvC-vergaderingen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatieve investeringen, opwerking van bodemas, personeelsbeleid en communicatie met stakeholders zoals omwonenden.

De RvC kijkt terug op een mooi jaar en bedankt de directie, het managementteam en alle medewerkers voor hun inzet!

v.l.n.r. mevrouw M.E. Haak, de heer S.M. van Vliet, mevrouw G. van der Lee-Heerkens, de heer T.G. Tiessen en mevrouw N. Kabalt

Meer informatie over de samenstelling van de raad van commissarissen vindt u hier.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.