In 2021 is een veelvoud aan onderwerpen behandeld door de ondernemingsraad. Aandacht ging bijvoorbeeld uit naar de Klokkenluidersregeling en de Klachtenregeling. Ook de ontwikkelingen rond corona stonden op de agenda, net als het daaraan gerelateerde thuiswerkbeleid.

Klankbord

Vele onderwerpen stonden centraal in 2021. Met de directie, KAM- en P&O-adviseurs hebben we regelmatig gesproken over onderwerpen als werkdruk, RI&E en vitaliteit binnen onze organisatie. Daarnaast behandelde de OR instemmingsverzoeken, zoals de vernieuwde Klokkenluidersregeling en Klachtenregeling. Maar misschien wel de belangrijkste functie van de OR was die van klankbord van het personeel.

Corona en thuiswerkbeleid

De laatste ontwikkelingen omtrent corona binnen ons bedrijf volgden we op de voet. Met een enquête hebben we collega’s geraadpleegd en bij het opstellen van het thuiswerkbeleid hebben we onze input gegeven.

Toetredingsprotocol

De OR was ook vertegenwoordigd in een werkgroep van vakbonden en directie om de aanpassingen van het Toetredingsprotocol cao GEO Proces in goede banen te leiden. We hebben ons regelmatig laten informeren over nieuwe wet- en regelgeving omtrent de WAB en de transitievergoeding- en vertrekregeling.

Strategisch Personeelsplan

Graag houden we een vinger aan de pols als het gaat om het welzijn van het personeelsbestand. We hebben kritische vragen gesteld over het vacaturebeleid, de ontwikkelgesprekken en het Strategisch Personeelsplan en de opvolging daarvan. Dat geldt ook voor de uitslagen en trends in keuringen en het PMO (Periodiek Medisch Onderzoek). Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan het vernieuwde Arbobeleid.

De directie informeerde ons over ontwikkelingen in de markt en wat dat betekent voor onze bedrijfsvoering en onze locaties. De financiële cijfers zijn per kwartaal toegelicht en het financiële jaarverslag 2021 is besproken met de directie. Voor het bedrijfsplan en innovatiebeleidsplan heeft de OR haar feedback geleverd aan directie en RvC.

Verkiezingen

In november 2021 zijn er verkiezingen gehouden voor een nieuwe OR, die vanaf dat moment bestaat uit drie nieuwe en twee herkozen OR-leden. Met dit nieuwe team kijken we ernaar uit om de komende drie jaar een waardevolle bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van ons mooie bedrijf.

We bedanken alle medewerkers voor hun input, de RvC voor het prettige contact en de bestuurder voor de goede samenwerking.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.