Externe factoren in de markt die buiten de invloed van Afvalzorg liggen, hebben gevolgen voor haar activiteiten en resultaten. In 2021 zijn naast corona onder andere de weerstand tegen secundaire bouwstoffen en de verscherpte milieuregelgeving van invloed op Afvalzorg.

COVID-19

Na afloop van de derde coronagolf is er sprake van een onstuimige groei van de economie. Het herstel gaat veel sneller dan verwacht. Doordoor is een schaarste aan grondstoffen ontstaan en is er een tekort aan logistieke middelen, zowel over land als over water. De prijzen voor hout, staal en andere metalen zijn enorm gestegen. Investeringen in de bouw en civiele sector staan stil of zijn lager dan normaal. Uiteraard probeert de overheid de economische activiteiten te ontzien. Maar of dit houdbaar zal zijn is de vraag. Voor Afvalzorg heeft het gelukkig geen grote consequenties, maar op termijn kan het een negatief effect hebben op de omzetontwikkeling.

Weerstand tegen secundaire bouwstoffen

De hierboven geschetste schaarste geldt niet voor gerecyclede minerale bouwstoffen. In 2021 is er in de media veel aandacht geweest voor afval in het algemeen en secundaire bouwstoffen in het bijzonder. Het leidde soms tot maatschappelijke verontwaardiging over het toepassen van deze materialen in bepaalde bouwwerken. De focus lag vooral op thermisch gereinigde grond, granuliet, bodemas, menggranulaat en staalslakken. De kritiek was vaak niet terecht maar zorgde er wel voor dat de vraag in de markt naar deze minerale stromen wegviel. We verwachten dat dit sentiment ons nog jaren parten zal spelen.

PFAS

De problematiek rond PFAS in grond lijkt ten einde te komen. Maar Het Tijdelijk Handelingskader PFAS is nog niet omgezet in een Definitief Handelingskader. Verder wordt maar een klein deel omgezet in regelgeving en blijven er veel vragen over hoe Het Handelingskader in de praktijk uitpakt. Daarnaast wordt er naast PFAS in grond ook steeds meer gekeken naar PFAS in (afval)water.

 

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.