Op de afdeling Landschappen wordt in nauwe samenwerking met andere afdelingen binnen Afvalzorg gewerkt aan toekomstplannen voor locaties. Na herinrichting kunnen heuvels in het landschap uitstekend geschikt zijn voor recreatie en duurzame energieopwekking. Een mooi én nuttig nieuw landschap voor omwonenden en de maatschappij. Voorbeelden van projecten waar in 2021 vooruitgang werd geboekt met de plannen voor een recreatieve en duurzame invulling zijn Braambergen en Groningen. Ook is in 2021 een start gemaakt met de gewenste uitbreidingsplannen op onze locatie Zeeasterweg te Lelystad.

Braambergen

De overslagactiviteiten van huishoudelijk afval op locatie Braambergen zijn per 1 januari 2021 beëindigd. Met het verdwijnen van de overslagactiviteiten zijn er geen bedrijfsmatige activiteiten meer en komt de locatie vrijwel volledig in de pre-nazorgfase.

Samen met Energiezorg, Staatsbosbeheer en de gemeente Almere wordt gewerkt aan het opstellen van een inrichtingsplan voor een duurzaam, educatief en recreatief energiepark met energie uit zon. De groene energie is bedoeld voor de huidige en toekomstige inwoners van Almere. De omgevingsvergunning is afgegeven, de financiering is rond en de SDE ++ subsidie is toegekend. In de zomer van 2022 zal het zonnepark worden aangelegd en in exploitatie worden genomen door Energiezorg. Ook worden de mogelijkheden van het maken van waterstof onderzocht voor deze locatie.

Groningen

In 2021 heeft de afdeling Landschappen in combinatie met Bodemzorg een advies uitgebracht aan de provincie Groningen. De provincie heeft een haalbaarheidsonderzoek gevraagd naar de mogelijkheid of een tweetal bestaande en gesloten stortplaatsen in Usquert en Veendam in de provincie Groningen kunnen worden ontwikkeld en ingericht tot een recreatieve fietsberg. Afvalzorg heeft in haar onderzoek aangegeven daartoe de mogelijkheden te zien onder voorwaarde dat de nazorg van de locaties niet in het geding komen. Verwachting is dat er een vervolg naar de technische en financiële mogelijkheden van deze locaties zal komen.

Zeeasterweg

In het najaar van 2021 heeft Afvalzorg een start gemaakt met de gewenste uitbreidingsplannen voor locatie Zeeasterweg. Na sluiting van de hoofdlocatie Nauerna voor het storten van afval zijn de planvoorbereidingen getroffen om de locatie Zeeasterweg eenmalig uit te breiden voor de toekomst om de komende decennia voldoende stortcapaciteit te hebben voor het storten van afval. In samenspraak met de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland heeft Afvalzorg een start gemaakt met de participatie van en voor de omgeving over hoe dit landschap er in de toekomst uit kan komen te zien, en hoe het in de tussentijd gebruikt zal worden als stortlocatie in exploitatie.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.