Onze doelstellingen ten aanzien van de interne organisatie zijn niet gewijzigd in 2021. Het streven blijft om een professionele organisatie te zijn met een zodanige personele bezetting, dat invulling kan worden gegeven aan zaken als innovatie, operationele processen, naleving van wet- en regelgeving en het afleggen van verantwoording. Om het risico op bedrijfsblindheid te voorkomen, heeft Afvalzorg in 2021 de risico-inventarisatie extern laten uitvoeren. Ook is aandacht geschonken aan het opnieuw definiëren van de kernwaarden van onze organisatie.

Risicomanagement

Afvalzorg voerde jaarlijks zelf een risico-inventarisatie uit en stelde op basis van deze inventarisatie mitigerende maatregelen op. De resultaten werden besproken door de directie en gerapporteerd aan de raad van commissarissen. Om het risico op “bedrijfsblindheid” te voorkomen, heeft Afvalzorg een externe partij gevraagd om met een frisse blik de risico-inventarisatie te beoordelen en uit te voeren.

De inventarisatie heeft geleid tot een risicoregister waarin de diverse risico’s zijn beschreven. Vervolgens zijn de kansen en risico’s geprioriteerd en verwerkt in een risicodashboard. Periodiek wordt er een risicorapportage opgesteld voor de SMART geformuleerde beheersmaatregelen. Zo weten we precies of bijsturen eventueel nodig is. Risico’s zijn immers dynamisch van aard en krijgen blijvend aandacht.

Kernwaarden

In 2021 heeft Afvalzorg haar kernwaarden opnieuw gedefinieerd. Deze kernwaarden zijn heel belangrijk, omdat ze onderdeel zijn van onze corporate story; het duurzame verhaal van onze organisatie. Een verhaal dat vertelt wat we doen, waarom we het doen, waar we vandaan komen en waar we heen gaan.

Om tot de kern van onze organisatiecultuur te komen zijn alle medewerkers van Afvalzorg ondervraagd. Dit resulteerde in vijf kernwaarden die goed passen bij de organisatiecultuur van Afvalzorg: professioneel, verantwoord, samenwerken, oplossingsgericht en solide. Deze kernwaarden zeggen iets over onze identiteit en gaan over onze bedrijfscultuur. Maar ook over de houding en het gedrag van onze medewerkers en de manier waarop wij willen omgaan met onze klanten.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.