Binnen Afvalzorg is Bodemzorg primair verantwoordelijk voor de effectieve uitvoering van de monitoring en nazorg van haar operationele stortlocaties. Kennis en expertise passen we echter niet alleen toe op eigen locaties, maar ook op locaties van derden. Met afkoop biedt Bodemzorg een oplossing voor verschillende bodemproblemen. Het aantal afkopen blijft net als het jaar ervoor groeien in 2021. In dit jaar werd tevens de grootste afkoop in de geschiedenis van Bodemzorg gerealiseerd: die van het gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi voor een periode van 30 jaar.

Beheer stortlocaties

In 2021 hebben we veel werkzaamheden uitgevoerd op eigen operationele stortlocaties. Daarnaast richtten we onze blik ook naar buiten. Met onze kennis en expertise werden in 2021 vele partijen ontzorgt op het gebied van bodemverontreinigingen en monitoring en nazorg van stortplaatsen. De Amerikahaven in Amsterdam is zo’n voorbeeld van een externe stortlocatie waar expertise van Bodemzorg werd ingezet.

Vanaf 2022 zal Bodemzorg ook het beheer van de gesloten locaties Schoteroog, Hollandse Brug en Velsen uitvoeren. Te denken valt aan inspecties, overzicht houden op uitvoering van werk door derden en het financieel beheer.

Afkoop

In 2021 realiseerde Bodemzorg haar grootste afkoop ooit. De verantwoordelijkheid voor de bodemverontreiniging in het gebiedsgericht grondwaterbeheer het Gooi is voor een periode van 30 jaar ondergebracht bij Bodemzorg. Door een bodemverontreiniging af te kopen over een lange periode, kunnen we garant staan voor continuïteit en kwaliteit van de monitoring. Bodemproblemen kunnen zo efficiënt en doelgericht worden aangepakt. Saneringen en nazorg kunnen namelijk zeer langdurige en onzekere trajecten zijn.

Bij alle afgekochte locaties wordt er gewerkt via controlecycli. Waar kunnen risico’s ontstaan? Hoe staat het met onze voorzieningen en zijn deze voldoende beschermd tegen schade? Ook wordt in de gaten gehouden of er eventueel iets aangepast moet worden in de aanpak van de verontreiniging: afbouw van nazorg of juist een uitbreiding van metingen of het uitvoeren van een actieve sanering. Het doel is altijd om van een locatie weer een prettige omgeving te maken waar zorgeloos in gewoond of gerecreëerd kan worden.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.