Afvalzorg bewerkt en recyclet afval en slaat het op voor hergebruik op een later moment. Residuen van deze processen worden op een verantwoorde manier gestort. In 2020 was de aangevoerde hoeveelheid te storten stromen op locatie Zeeasterweg voor het eerst hoger dan de aanvoer op Nauerna.

Afname stort- en gerecycled afval

De daling van de stroom stortafval zet in 2020 door. In vergelijking met 2019, bleef het stortaanbod in hoeveelheden circa 14% achter, 662 Kton in totaal. Onduidelijkheid rondom stikstofnormering en de PFAS-problematiek heeft tot stagnatie in de aangevoerde stromen en projecten geleid. We namen eveneens een kleinere hoeveelheid gerecycled afval in. Deze stroom nam af met 15%, dat wil zeggen 212 Kton.

Toename toegepaste grond en bouwstoffen

Intern werden er meer grond en bouwstoffen toegepast, 978 Kton in totaal in 2020 tegen 870 Kton in 2019. Deze stijging is onder andere toe te schrijven aan de toepassing van drainagezand in de onderafdichting van een nieuw stortcompartiment op locatie Zeeasterweg en de uitbreiding van de bestaande asfaltplaat op dezelfde locatie. Daarnaast is de verwerkte hoeveelheid grond op Het Groene Schip toegenomen.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.