2020: veel aandacht voor de corona-pandemie en thuiswerken

In 2020 stonden meerdere onderwerpen centraal. Veel aandacht ging uit naar de risico’s en impact van de corona-pandemie op Afvalzorg en haar medewerkers. We brachten adviezen uit, bekeken relevante ontwikkelingen in de afvalmarkt en gevolgen voor ons beleid, de bedrijfsstrategie en het Strategisch Personeelsplan.

Corona

De ondernemingsraad was nauw betrokken bij dit onderwerp. Medewerkers werkten veelal thuis en nieuwe manieren van vergaderen werden geïntroduceerd. Hierdoor veranderde voor velen de werksituatie. Om het welzijn en de arbeidsomstandigheden van medewerkers te peilen tijdens de corona-crisis, hielden we met de directie een corona-enquête. Een nieuw thuiswerkbeleid werd opgesteld voor de periode na corona en deze kwam uiteraard uitgebreid aan de orde.

Strategisch Personeelsplan

Hoog op de agenda stond ook het Strategisch Personeelsplan, waarin veilig werken, werkdruk, vitaliteit en verjonging van het personeel centraal staat. Deze belangrijke onderwerpen hielden we gedurende het jaar nauwlettend in de gaten.

Arbeidstijden

Meerdere keren hebben we ons gebogen over arbeidstijden. We stemden bijvoorbeeld in met een verzoek voor het wijzigen van werktijden op de loswal van Nauerna en haakten aan bij de werkgroep voor de aanpassing van onze bedrijfseigen regeling Arbeidsduur, ADV en Overwerk.

2021

De OR zal in 2021 haar communicatiekanalen verder verbreden en verkiezingen organiseren die eind 2021 plaats zullen vinden. Verder hopen we dat we snel weer kunnen vergaderen vanaf onze verschillende locaties.

We bedanken alle medewerkers voor hun input, de RvC voor het prettige contact en de bestuurder voor de goede samenwerking.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.