Externe factoren in de markt die buiten de invloed van Afvalzorg liggen, hebben gevolgen voor haar activiteiten en resultaten. In 2020 zijn naast corona ook de stikstof- en PFAS-situatie van belang. Het belastingtarief blijft in vergelijking met het voorgaande jaar nagenoeg gelijk.

COVID-19

De coronacrisis duurt maar voort in 2020 en zorgt voor veel onzekerheden die gevolgen hebben voor de activiteiten van Afvalzorg. Het verlenen van vergunningen verliep trager dan normaal en wegonderhoud en -aanleg werd uitgesteld. Investeringen in de bouw en civiele sector bleven uit. Voor Afvalzorg heeft het gelukkig geen grote consequenties maar op termijn kan het een negatief effect hebben op de omzetontwikkeling. Verschillende toekomstige scenario’s worden daarom uitgewerkt.

Stikstof

Het kabinet maakte in april 2020 een plan van aanpak voor de stikstofcrisis. De stikstofneerslag zou hiermee in 2030 in de helft van Natura 2000-gebieden onder de kritische waarde komen te liggen. Bovendien zou het ruimte bieden voor bouw van woningen en aanleg van wegen. Het Adviescollege Stikstofproblematiek wilde verdergaande maatregelen en stelde voor, om de emissies van bouwprojecten in 10 jaar met 80% terug te brengen. In oktober 2020 reageerde het kabinet op het voorstel. Kleinere bouwprojecten lijken wat “stikstofruimte” te krijgen en grotere projecten niet. Afvalzorg houdt rekening met voortdurende onduidelijkheid die kan zorgen voor stagnatie in de bouw.

PFAS

Evenals bij stikstof is er voor de omgang met PFAS inmiddels veel duidelijk geworden. Afvalzorg beschikt over twee Grootschalige Bodem Toepassingen (GBT’s) waarin PFAS-houdende grond kan worden toegepast volgens de vastgestelde toetsingskaders. Er blijven echter onzekerheden op dit vlak. In de recente vergunningswijziging is vastgelegd, dat op Nauerna PFOS-houdende grond gereinigd mag worden. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het voortzetten van proeven met PFAS-houdende grond. Zo kunnen wij met onze kennis en ervaring stap voor stap en zorgvuldig toewerken naar uitbreiding van de reinigingsmogelijkheden voor PFAS-houdende grond.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.