We zien belangrijke trends met een structureel karakter die relevant zijn voor de toekomst van Afvalzorg, ook na corona. Het gaat dan om de beweging van activiteiten in de afgelopen jaren richting Duurzame Energie (DE) en de Circulaire Economie (CE).

Duurzame Energie

Het internationale klimaatakkoord brengt uitdagingen met zich mee voor Nederland. Die richten zich met name op de terugdringing van de uitstoot van CO2. Zoals je kunt lezen in het hoofdstuk Planet, hebben we in 2020 mooie resultaten geboekt met een CO2-emissiereductie van 53% ten opzichte van 2005. We komen steeds dichter in de buurt van onze ambitie, om in 2030 uit te komen op een reductie van 75% ten opzichte van het CO2-emissieniveau van 2005. Gezien deze maatschappelijke ontwikkeling, is het voor ons van groot belang, om bij alle activiteiten het verduurzamen van de eigen energiebehoefte centraal te stellen. Onze stroominkoop is al 100% groen. Daarnaast willen we mogelijkheden benutten om op eigen locaties duurzame energie te produceren ten behoeve van de maatschappij.

Circulaire economie

Afvalzorg heeft als ambitie, om een belangrijke schakel te zijn in de transitie naar een circulaire economie door zelfstandig of met partners grondstoffen te produceren die weer teruggevoerd kunnen worden naar het productieproces. De Rijksoverheid ambieert, dat de Nederlandse economie in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruikt dan nu. In 2050 is het de ambitie van Nederland om volledig circulair te zijn. Dit houdt in, dat er in theorie geen afvalstromen meer bestaan en stortplaatsen daarbij niet langer noodzakelijk zijn. Afvalzorg is continu op zoek naar innovaties, om een duurzame rol te kunnen vervullen naar de toekomst toe, ook in het buitenland. Wij voorzien echter wel dat stortplaatsen de komende decennia noodzakelijk blijven, ook als de ketens circulair zijn.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.