Bodembeheer is breed. Binnen Afvalzorg verzorgt Bodemzorg het beheer, de nazorg en afbouw van nazorg van stortplaatsen en IBC-locaties en de bodemsanering van verontreinigde locaties. Maar het werkterrein van Bodemzorg wordt steeds uitgebreider. Om kennis en expertise blijvend te kunnen garanderen, hebben we in 2020 niet alleen gewerkt aan locaties, maar ook aan innovatie, opleiding van medewerkers en nieuwe manieren van dataverzameling.

Advieswerkzaamheden voor derden

Het groeiende aantal projecten heeft positieve gevolgen voor de Bodemzorg: in 2020 kreeg de afdeling er extra adviescapaciteit bij. De uitbreiding werd noodzakelijk door het aannemen van nieuwe projecten. Zoals de voormalige insteekhaven in Den Helder, één van de twee nieuwe stortplaatsen waar onze expertise kon worden ingezet. Deze baggerstortplaats is vol en wordt daarom overgedragen aan de provincie Noord-Holland. Bodemzorg kon ondersteuning bieden bij dit traject, de sluitingsprocedure, door adviezen te geven over het opstellen van het bestek, het aanbrengen van de bovenafdichting en door een nieuw nazorgplan op te stellen.

Innovatie

Bodemzorg zet zich in voor de afbouw van nazorg. Samenwerking met andere partijen biedt ook hierbij kansen. Gekeken wordt naar innovatieve methoden, om sneller inzicht te krijgen in een verontreinigingssituatie en de ondergrond. Een voorbeeld is locatie Klokhuisplein in Haarlem, waarbij een samenwerking is aangegaan met iFlux, een partij die een nieuwe meettechniek ontwikkelde voor het meten en analyseren van de verplaatsing van verontreiniging in grondwater. Door het mede inzetten van deze meettechnieken, kunnen er op korte termijn grotere datareeksen verzameld worden, met als doel, om sneller inzicht te krijgen in de verontreinigingssituatie. Wellicht is het op deze manier niet noodzakelijk, om de locatie tot 2047 te monitoren conform het saneringsplan, maar is het mogelijk, om de nazorg al eerder af te bouwen. Bij het project in Dordrecht werken Bodemzorg en Stichting Bodembeheer Nederland met hetzelfde doel samen in het landelijke ExpertiseLoket Afbouw Nazorg (ELAN).

Afkoop

Afkoop blijft een speerpunt van Bodemzorg. In 2020 hebben we opnieuw onze portefeuille met afkopen uitgebreid. Onder andere met het overnemen van de grondwaterverontreinigingen in Zandvoort en Beverwijk. Door de afkoop wordt de zorg van de verontreinigde locaties overgedragen op Bodemzorg, die de verontreinigingen monitort tot een stabiele eindsituatie voor omwonenden en omgeving is bereikt. Alle risico’s ten aanzien van de verontreinigingen liggen na afkoop bij Bodemzorg.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.