Het jaar 2019 kenmerkt zich door veel bedrijfsactiviteiten en een dynamische verkeerssituatie rond de hoofdlocatie. Veiligheid is een belangrijk speerpunt binnen Afvalzorg. Niet alleen bij onze kantoor- en locatiemedewerkers, maar ook bij onze klanten en chauffeurs op de locaties. Afvalzorg gaat op een veilige manier op volle kracht vooruit.

De dynamische verkeerssituatie op locatie Nauerna was in 2018 ook al aan de orde. Voor het verslagjaar was dat goed te merken bij de entree van de locatie en dat zal naar verwachting zeker voortduren tot 2021. Diverse fases in een complex project en evenzovele aanpassingen, maakten het circuleren op- en rond de locatie voor de bezoeker en het eigen personeel niet altijd even gemakkelijk. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2020 het eindplaatje gestalte krijgen en daarmee zal het overzicht terugkeren.

Omgeving

In 2019 was er op Nauerna sprake van een daling van het aantal geurklachten. Op Zeeasterweg gingen de geurklachten wat omhoog. Op beide locaties wordt hard gewerkt aan verdere verbetering van ons stortgasonttrekkings- en benuttingssysteem. Hiervoor zijn aparte trajecten opgestart met extra gasonttrekking in combinatie met aanvullende interne richtlijnen ten aanzien van de acceptatie en het storten van bepaalde afvalstromen.

Park Nauerna

Op verzoek van de gemeente Zaanstad hebben we Park Nauerna voor onbepaalde tijd moeten sluiten. Dit op basis van twijfels bij de gemeente over de veiligheid. Afvalzorg vindt de maatregel buiten proportie en onvoldoende onderbouwd. Wij zijn van mening dat recreëren op het park met de juiste beheersmaatregelen absoluut veilig is. Deze mening wordt ook onderbouwd door diverse externe onderzoeken. De kans dat bezoekers in aanraking komen met percolaat (regenwater dat in contact is geweest met afval) is nihil. De deklaag is gekwalificeerd volgens besluit Bodemkwaliteit. Op de vlakke delen is schone grond aangebracht (klasse Wonen). Op de schuine delen hergebruikgrond die geschikt is voor extensief recreëren. Ons inspectie- en onderhoudsplan is erop gericht het park met grote regelmaat te monitoren en in geval van incidenten direct maatregelen te nemen.

Trends

In vergelijking met 2018 zijn er iets meer incidenten te melden over 2019, waaronder één ongeval. Geen van de incidenten was van ernstige aard. Oorzaak van de verhoging is voornamelijk te wijten aan de extra drukte die op de locaties is ontstaan door de start van diverse grote projecten en investeringen. Te denken valt aan de inrichting van het voorterrein op locatie Nauerna en de bouw van het weegkantoor aldaar. Maar ook de bouw van twee zuiveringen op Nauerna en Zeeasterweg en de inrichting van twee nieuwe compartimenten op Wieringermeer en Zeeasterweg liggen hieraan ten grondslag. Hoewel verklaarbaar door de drukte, wordt naar aanleiding van bovenstaande in 2020 een intern bekeken hoe we het aantal incidenten verder omlaag kunnen krijgen.

Certificering & milieuverslaglegging

Alle certificaten zijn behouden gebleven en de milieuverslaglegging vindt plaats op diverse niveaus. De steeds strengere eisen die gelden voor certificering en milieuverslaglegging, zorgen ervoor dat de administratieve lasten, de tijdsdruk en de kosten verder blijven stijgen. Gekeken wordt in hoeverre digitale systemen de organisatie hierin verder kunnen ondersteunen.

Scholing en opleiding

Afvalzorg zorgt voor de nodige scholing en opleiding op het gebied van veiligheid.  Hieronder vallen bijvoorbeeld scholing op het gebied van explosieveiligheid, verontreinigingen en bedrijfshulpverlening. Ook maakt de brandweer voor haar brandoefeningen gebruik van onze locaties waarbij samen met de medewerkers van de locatie wordt geoefend op noodsituaties.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.