Afvalzorg bewerkt en recyclet afval en slaat het op voor hergebruik op een later moment. Residuen van deze processen worden op een verantwoorde manier gestort. 

Toename groenafval en afname stortafval

In 2019 nam de stroom stortafval af in vergelijking met 2018. In 2019 werd ruim 773 kton afval gestort, dat is circa 13% minder dan in 2018. We namen daarentegen meer groenafval in, 75 kton in totaal. Het aanbod voor grondreiniging liep zoals verwacht terug. Deze tendens zal zich naar alle waarschijnlijkheid ook doorzetten in 2020.

Afname toegepaste grond en bouwstoffen

In 2018 was er sprake van een grote piek van toegepaste grond en bouwstoffen, 1.157 kton. Deze waren toe te schrijven aan het afmaken van project Het Groene Schip, de aanleg van Park Fase II op Nauerna en de aanleg van zonnepark Wieringermeer. De flinke afname van in 2019 is goed te verklaren. Doordat projecten zijn opgeleverd, zijn er minder grond en bouwstoffen toegepast op onze eigen locaties. De afzet van hergebruikgrond concentreert zich op onze twee grootschalige bodemtoepassingen (GBT’s), Park Nauerna en Het Groene Schip.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.