2019 was een goed jaar voor Afvalzorg, qua activiteiten maar ook financieel

De raad van commissarissen heeft in haar vergaderingen in 2019 veel onderwerpen zien passeren. 2019 is vooral een belangrijk jaar geweest op het gebied van grootschalige investeringen. Dit zijn zowel investeringen om weer klaar te zijn voor de toekomst, zoals het inrichten van nieuwe compartimenten op de stortlocaties Wieringermeer en Zeeasterweg, maar ook om investeringen die noodzakelijk zijn door verscherpte milieueisen. Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe waterzuivering op Nauerna. De PFAS- en stikstofnormen en het op tijd verkrijgen van vergunningen waren soms spelbrekers bij een snelle uitvoering van de investeringen.

Er is met de directie gesproken over verbeteringen in de dienstverlening vanuit Afvalzorg naar de externe klanten en er is ook specifiek aandacht besteed aan de interne klant. De raad van commissarissen heeft zich laten informeren over de voortgang en ondernomen acties. Ook is gesproken over initiatieven om kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement en duurzame energie binnen de organisatie te verankeren. In november heeft de raad van commissarissen gezamenlijk vergaderd met de ondernemingsraad en de directie.

Per 23 mei 2019 is onze voorzitter van de raad van commissarissen, Joost Knoll, afgetreden en opgevolgd door vicevoorzitter Gonneke van der Lee. Graag willen wij Joost bedanken voor zijn bijzondere inzet en professionele bijdrage in de afgelopen zeven jaar. Nancy Kabalt is toegetreden tot de rvc, en brengt veel ervaring op het gebied van duurzame ontwikkeling mee.

In 2020 verwachten wij steeds meer de vruchten te plukken van de eerder genoemde investeringen.

Wij willen vanuit de raad van commissarissen onze grote waardering uitspreken voor de prestaties van de organisatie en de toewijding, inzet en energie van medewerkers, management en directie.

v.l.n.r. mevrouw M.E. Haak, de heer S.M. van Vliet, mevrouw G. van der Lee-Heerkens, de heer T.G. Tiessen en mevrouw N. Kabalt

Meer informatie over de samenstelling van de raad van commissarissen vindt u hier.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.