Veiligheid, bouwen aan goede onderlinge relaties en langetermijnvisie hebben onze focus

In 2019 heeft de ondernemingsraad acht keer vergaderd. Daarnaast kwam de OR vijfmaal bijeen met de directie en één keer met de directie en leden van de RvC om gezamenlijk het bedrijfsplan te bespreken. Tevens was de ondernemingsraad aanwezig bij de jaarlijkse strategiesessie met de directie, RvC en aandeelhouders. Ontwikkelingen in de markt, binnen Afvalzorg en activiteiten op de locaties zijn in alle vergaderingen uitvoerig besproken.

Het reguliere overleg vond periodiek plaats. Tijdens dit overleg werden de ontwikkelingen omtrent Afvalzorg besproken, maar er werd ook ruim aandacht gegeven aan vragen van medewerkers. Via korte lijnen werd er nauw samengewerkt met collega’s, interne én externe experts om bepaalde zaken van alle kanten te kunnen belichten. RvC-leden schoven aan, maar bijvoorbeeld ook onze KAM-coördinator, die regelmatig aanwezig was. Onderwerpen als kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu konden zo verder worden uitgediept. Bovendien werd de ondernemingsraad betrokken bij het bespreken van de uitkomst van het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).

Een aantal zaken waren adviesplichtig in 2019. Het ging bijvoorbeeld om investeringsvoorstellen voor De Ingensche Waarden en de aanleg van nieuwe stortcompartimenten op locatie Zeeasterweg en locatie Wieringermeer. Ook bedrijfseigen regelingen kwamen aan bod. De OR heeft onder andere een bijdrage geleverd aan de gewijzigde regeling ziekteverzuim en de autoleaseregeling.

Veiligheid, bouwen aan goede onderlinge relaties en de langetermijnvisie voor de toekomst van Afvalzorg hebben altijd onze focus. De OR houdt de ontwikkelingen en actuele thema’s die spelen rondom Afvalzorg vanaf de zijlijn nauwlettend in de gaten. We blijven alert in onze functie als behartiger van het gemeenschappelijk personeelsbelang. In 2020 staan onder andere het personeelsbeleid, de voortgang van de ontwikkelgesprekken, de bedrijfsstrategie en de invoering van het persoonlijk arbeidsvoorwaarden budget (PAB) op stapel.

We bedanken alle medewerkers voor hun input en de directie en RvC-leden voor de prettige samenwerking.

v.l.n.r. Eddy Brouwer, Annelies Jonker, Erik Kuiper, Hans Lammen en Tineke Wormhoudt

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.