Grote landelijke thema’s zijn van invloed op onze business. Met ingang van 2019 is het belastingtarief bijna verdubbeld naar ongeveer € 32,– per ton. Tegelijk met deze verhoging wordt ook een exportheffing ingesteld met hetzelfde tarief. Dit moet het ontwijken van de afvalstoffenbelasting door exporteren voorkomen. 

We voorzagen een terugloop van aanbod in te storten stromen als gevolg van de forse verhoging van het belastingtarief. Eind 2019 kunnen we inderdaad concluderen dat het aanbod van deze stromen in vergelijking met 2018 met 13% is gedaald. Alternatieven voor recyclingstechnieken met minder te storten residu werden door de belastingmaatregel bevorderd. Ook bij de grondreiniging zagen we een terugloop in het aanbod. Dit zal naar verwachting ook doorzetten in 2020.

PFAS-crisis

In 2019 brak de PFAS-crisis uit. In de zomer van dat jaar werd een tijdelijk handelingskader voor PFAS ingesteld. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid en stagnatie in de grond en baggerwereld. Afvalzorg biedt klanten een oplossing en ontvangt, onder voorwaarden, aangeboden grondstromen. Oók als deze nog niet zijn onderzocht op PFAS. Bovendien beschikt Afvalzorg over twee grootschalige bodemtoepassingen waarin PFAS-houdende grond kan worden toegepast. De PFAS-problematiek leidde in sommige gevallen voor Afvalzorg weer tot mooie projecten. Waaronder een flinke opdracht van Schiphol. Grote nadelen ondervinden we echter bij de verwerking van grond en baggerspecie in diepe plassen zoals bij De Ingensche Waarden.

Green Deal Bodemas

Per 1 juli 2020 moet alle AEC bodemas die in Nederland wordt geproduceerd of wordt ingevoerd worden bewerkt om deze als vrij toepasbare bouwstof toe te passen. Aan onze grootschalige toepassingen komt daarmee definitief een einde. Oplossingen om bodemas vrij toe te passen zijn er al. Immobilisaatprojecten en betontoepassingen staan in de planning.

Situatie AEB

Begin juli 2019 werd het Afval Energie Bedrijf (AEB) om veiligheidsredenen grotendeels stilgelegd. Dit leidde tot grote problemen in heel Nederland. Afvalzorg bood een oplossing voor een klein deel van het brandbare bedrijfsafval dat niet verwerkt kon worden bij AEB. Het stilleggen van AEB had nadelige gevolgen voor Afvalzorg, hierdoor liepen we een flinke omzet mis.

Circulaire economie

Ook voor stortplaatsen is er een rol weggelegd in een circulaire economie. Echte doorbraken op dat gebied blijven echter uit. Afvalzorg wil initiatieven van start-ups ondersteunen door fysieke locaties aan te bieden voor jonge ondernemers die een deel van de cirkel willen invullen. De zogenaamde circulaire proeftuinen.

 

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.