Afvalzorg hecht veel waarde aan de kwaliteit en veiligheid van haar bedrijfsvoering. Veiligheid heeft prioriteit binnen Afvalzorg. Dat is tenslotte de basis die altijd in orde moet zijn. Ons uitgangspunt “We werken veilig of we werken niet” is daarbij een voorwaarde.

Verkeersveiligheid

Gedurende het jaar doen we er alles aan om de veiligheid van medewerkers en derden op onze locaties te waarborgen. Nieuwe activiteiten en projecten binnen Afvalzorg vragen extra aandacht om de potentiële risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu goed te kunnen beheersen. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op onze drukste locatie Nauerna. Extra verkeersstromen rond het weegkantoor en de bouw van de nieuwe waterzuivering zorgen onder andere voor een dynamische verkeerssituatie. Op deze locatie heeft Afvalzorg in 2018 een extra toezichthouder aangesteld, zijn er meer parkeerplekken aangelegd voor vrachtwagens en is de looproute tussen ons hoofdkantoor en weegkantoor bekeken en aangepast. Ook is er veel aandacht besteed aan interne communicatie en voorlichting en is er progressie geboekt bij de plannen voor het scheiden van fietsers en vrachtverkeer buiten de poort. In 2019 zal onze focus op activiteiten rond de bouw van het nieuwe weegkantoor en de bodemaswasinstallatie van ACCN op locatie Nauerna liggen.

Aandacht voor omgeving

De impact op het milieu en de omgeving probeert Afvalzorg zo laag mogelijk te houden. In 2018 hebben we opnieuw veel aandacht geschonken aan het verder beperken van de geuroverlast van locatie Nauerna. Er is geïnvesteerd in een groot pakket aan maatregelen om de geur die veroorzaakt wordt door het stortgas te beperken. Naast een aantal preventieve, bestrijdende en maskerende maatregelen moet een extra intensief stortgasonttrekkingssysteem definitief een einde maken aan de overlast. In 2018 zijn grote stappen gemaakt met de aanleg en aansluiting hiervan. Regelmatig zijn we in gesprek met de omwonenden over de voortgang en beleving van de maatregelen.

Certificering en milieuverslaglegging

Binnen Afvalzorg heeft in 2018 de omschakeling plaatsgevonden naar de nieuwe certificatieschema’s van de ISO 9001 en ISO 14001 normen. Met deze aanpassing gaat er nu nog meer aandacht uit naar zaken als milieuaspecten, doelstellingen en contextanalyse. Vanzelfsprekend stonden deze onderwerpen de afgelopen jaren ook al op onze agenda, maar nu worden zij tijdens de audits nader beoordeeld. Jaarlijks maken we rapportages op het gebied van milieuverslaglegging en houden we het managementsysteem nauwgezet bij op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en begeleiden we de externe audits. Daarnaast is samenwerking en overleg met diverse instanties en bedrijven waaronder I-SZW, CROW, branchevereniging VA en collega afvalverwerkers van belang om informatie te delen en waar mogelijk, bedrijfsprocessen te optimaliseren.

CROW en BHV

Jaarlijks maakt een deel van onze personeelsleden gebruik van de specifieke CROW 400 keuring. In 2019 krijgen alle medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan het driejaarlijkse PMO, Periodiek Medisch Onderzoek. Daarnaast biedt Afvalzorg scholing en opleiding aan op het gebied van explosieveiligheid, verontreinigingen en BHV. Ook de brandweer maakt voor haar brandoefeningen gebruik van onze locaties. Een mooie gelegenheid om onze organisatie rond brand en ontruiming verder aan te scherpen.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.