Bouwstoffen, grondstoffen en residuen

De circulaire economie kan niet zonder het vangnet storten. Afvalzorg bewerkt en recyclet afval, en slaat afval op voor hergebruik op een later moment. De overgebleven residuen storten we op een veilige, verantwoorde manier. We zorgen hiermee voor een vangnet voor de circulaire economie.

Toename toegepaste grond en bouwstoffen

In 2017 was er sprake van een afname van toegepaste grond en bouwstoffen op de eigen locaties. In 2018 was er daarentegen sprake van een grote piek. Zoals verwacht, is deze toename in tonnen toe te schrijven aan het afmaken van project Het Groene Schip, de aanleg van Park Fase II op Nauerna en de aanleg van zonnepark Wieringermeer op de fundering Solarbase, een betonachtige fundering op basis van gecertificeerde bouwstoffen.

Vangnet storten

Afvalzorg blijft ook in 2018 marktleider op het gebied van het verwerken van stortafval waarvoor geen alternatief beschikbaar is. Het stortaanbod nam in 2018 toe met 10% ten opzichte van 2017. Opvallend is de toename van onbrandbare residustromen uit reinigingsprocessen van grond en bodemas en industriële residuen. Brandbare stromen zijn flink afgenomen in vergelijking met 2017. Afvalzorg fungeerde echter nog steeds als achtervang voor brandbare stromen.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.