Marktontwikkelingen
De economie heeft in 2018 nog steeds de wind in de rug. Nieuwe kansen blijven zich aandienen. In 2018 werd de belasting op storten en verbranden verhoogd. Dit had tot gevolg dat de brandbare stromen sterk teruggebracht werden. Het aanbod in niet-recyclebare of verbrandbare stromen is in 2018 met bijna 50% afgenomen ten opzichte van 2017. In 2018 lag de focus op industriële residuen en onbrandbare residustromen uit reinigingsprocessen van grond- en bodemasreinigers. We zien in 2018 dan ook een duidelijke verhoging van deze stromen met 15%. Opvallend is dat er ondanks de belastingverhoging in totaal 10% meer gestort is ten opzichte van 2017. Ondertussen gaan we door met het investeren in nieuwe stortcompartimenten. Veel investeringen zijn een voorbereiding op de overgang naar locatie Zeeasterweg als hoofdlocatie.

Stabiele koers
De koers van Afvalzorg blijft ongewijzigd. Net als in voorgaande jaren willen we de partij blijven die voorop loopt bij nieuwe technische, innovatieve en duurzame ontwikkelingen op het gebied van storten, stortplaatsbeheer en functionele eindbestemmingen. En we willen vooraan staan als het gaat om het vernieuwen van alle regelgeving die betrekking heeft op stortplaatsen en nazorg. Het locatienetwerk van Afvalzorg wordt naast storten steeds meer gebruikt voor andere activiteiten. We zoeken continu naar verbreding van het portfolio door het toevoegen van innovatieve recyclingprocessen met groeipotentieel. Onze expertise en kennis over het beheren en de mogelijkheden van (voormalige) stortplaatsen benutten we op eigen locaties, op locaties van derden én in het buitenland. Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van onze buitenlandstrategie. Onze laatste pijler is Duurzaam Stortbeheer, het 10-jarige experiment, waarbij geforceerd water en lucht in de stortplaats wordt gebracht om de afbraak te versnellen. Dit experiment wordt uitgevoerd op twee locaties van Afvalzorg en een van Attero.

 

 

 

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.