Investeren in de toekomst doen we ook op nazorglocaties. We willen ervoor zorgen dat volgende generaties niet worden opgezadeld met onnodige nazorg. In 2018 boekten we vooruitgang om het beheer en de nazorg van verontreinigde locaties efficiënter aan te pakken. Bodemzorg nam bovendien meerjarige saneringsverplichtingen over en kreeg nazorgwerkzaamheden opnieuw voor lange tijd gegund.

Eindige nazorg

Bodemzorg is gespecialiseerd in de nazorg van verontreinigde locaties en is continu bezig met vernieuwing en innovatie. Het is immers niet zinvol om nazorg generaties lang in stand te houden als er geen risico’s zijn. In 2018 maakten we steeds vaker stappen richting eindige nazorg bij projecten waar eerder eeuwigdurende nazorg nodig was. En daar zijn we trots op. IBC-locaties komen hiervoor in aanmerking, maar ook andere verontreinigde locaties die mogelijk risico’s voor de omgeving kunnen veroorzaken.

Beheer en afkoop

Provincie Flevoland gunde Bodemzorg in 2018 opnieuw de nazorgwerkzaamheden voor voormalige stortplaats Het Friese Pad voor een periode van tien jaar. Bodemzorg was daarvoor ook al verantwoordelijk voor de nazorg van deze locatie, naar tevredenheid van de provincie. De afkoopovereenkomst voor de bodemverontreiniging van voormalige gasfabriek Boskoop werd getekend. Bodemzorg heeft de verantwoordelijkheden overgenomen van BAM Infra en gaat langjarig de saneringsverplichtingen aan ten aanzien van de grondwaterverontreiniging.

We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.