Vul uw projectaanvraag in bij De Ingensche Waarden. Deze overeenkomst kan alleen betrekking hebben op waterbodem/uiterwaardengrond. Op verzoek zijn de vergunningsvoorwaarden te verkrijgen.

  Ontdoener

  Adres

  Bedrijfsnummer

  Debiteurennummer

  Alleen voor nieuwe relaties:

  IBAN

  KVK-nummer

  Bent u of de aan u gelieerde bedrijven betrokken geweest bij rechtszaken de afgelopen 10 jaar inzake het leveren van grond en baggerspecie/zand aan een depot/nuttige toepassing

  Contactpersoon/Projectleider

  Adres

  Verantwoordelijk voor transport

  Transporteur

  Transporteur

  Facturatie

  Facturatie

  Projectgegevens

  Projectnaam

  Datum bemonstering

  Locatie

  Periode van aanvoer (wk/mnd/jr tot en met wk/mnd/jr)

  Verwachte frequentie aanvoer

  Baggerspecieverklaring

  % Lutum

  Benaming afvalstof

  Euralcode

  Verwerkingsmethode

  Aard van het werk

  Lijst van onderzoeken

  aub in PDF-, Word- of tekstbestand aanleveren.

  Gehanteerd protocol, de onderzoeksstrategie van het waterbodemonderzoek moet tenminste voldoen aan:

  Monstervoorbehandeling

  Analysepakket

  Monstervoorbehandeling

  Analyse

  Analyse asbest

  Onderzoek Niet Gesprongen Explosieven

  Toelichting op protocollen

  Partijgegevens

  Indicatie hoeveelheid (m3 en gewicht)

  Oppervlakte partij (m2)

  Gemiddelde dikte (laag) van de te baggeren partij (m)

  Bodemvreemd materiaal

  Overige informatie

  Bodemsoort

  Percentage droge stof (ds)

  Percentage organische stof (% van ds)

  Zandgehalte (% van ds)

  Verontreinigingsgraad van de partij

  VIHB nummer

  Bevestiging

  Vergeet niet om de gevraagde begeleidende documenten te delen met De Ingensche Waarden, inclusief een Verklaring omtrent Gedrag.

  We gebruiken cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van je bezoekersgedrag.

  Sorry

  De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
  Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.