Bodemzorg

Bodemzorg is het onderdeel van Afvalzorg dat gespecialiseerd is in de monitoring en nazorg van stortplaatsen en bodemsaneringen.

Intercompany voert Bodemzorg de nazorg uit voor alle afvalverwerkingslocaties die Afvalzorg beheert. Externe opdrachtgevers zijn provincies, gemeenten en milieudiensten. Provincie Noord-Holland neemt daarbij een bijzondere plaats in, omdat zij Bodemzorg officieel heeft aangewezen als uitvoerder van al haar nazorgtaken.

Diensten

De diensten die Bodemzorg verleent, variёren van advisering tot monitoring en nazorg van verontreinigde locaties, stortplaatsen en potentieel bodembedreigende activiteiten en situaties.

Zekerheid

Bodemzorg heeft ruime kennis en veel ervaring op het gebied van monitoring en nazorg. Wij bieden de zekerheid dat de werkzaamheden geen risico’s opleveren voor de omgeving. Deze kennis en knowhow worden via Afvalzorg tevens aangeboden om verontreinigde locaties van derden te kunnen ontwikkelen tot de gewenste functionele bestemmingen.

Deze pagina afdrukken
Contact