Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Disclaimer

Disclaimer e-mail

De inhoud van Afvalzorg e-mails is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. NV Afvalzorg Holding (en haar groepsmaatschappijen) sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Uitsluitend een door een bevoegd persoon ondertekend papieren document is bindend.

Disclaimer website

Aansprakelijkheid
Bij Afvalzorg staat kwaliteit hoog in het vaandel. Wij besteden alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op onze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze website.
Desondanks kunnen we geen garantie geven dat de informatie volledig en/ of juist is. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site en van informatiebronnen waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht
De inhoud van deze website, zoals teksten, foto’s, logo’s en grafische elementen is eigendom van Afvalzorg en is beschermd onder de copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afvalzorg.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Statistieken
Deze website gebruikt techniek (statistieken) van Yahoo!/ IndexTools om het surfgedrag van website bezoekers inzichtelijk te maken. Yahoo! maakt gebruik van deze anonieme gegevens op de huidige en andere websites die door Yahoo! worden gemeten, om haar dienstverlening en productaanbod te optimaliseren en waar mogelijk advertenties aan te bieden naar het interessegebied van de bezoeker.
 
Als u meer informatie wilt over deze techniek of niet wilt dat Yahoo! deze informatie gebruikt, klikt u hier om dit aan te passen.

Deze pagina afdrukken