Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Organisatie > Dochterondernemingen > Reststoffenbank Flevoland

Reststoffenbank Flevoland

Reststoffenbank Flevoland zamelt diverse afvalstromen, grondstromen en secundaire bouwstoffen in.

De afvalstromen die Reststoffenbank Flevoland inzamelt, zijn onder meer riool-, kolken-, en gemaalslib (RKG-slib), veegvuil, schone grond, categorie 1- en 2-grond. Het RKG-sib en veegvuil wordt na bewerking (waaronder extractieve reiniging) afgezet. De partijen (licht) verontreinigde grond worden na keuring conform het Besluit bodemkwaliteit gecertificeerd en afgezet in werken.

Verder leveren we diensten zoals:

  • inname, opslag en overslag;
  • bewerking;
  • classificatie en kwaliteitsbeoordeling van grond- en bouwstoffen;
  • hergebruik van grond- en bouwstoffen in eigen projecten en projecten van derden;
  • advisering, begeleiding en afhandeling van wettelijke procedures.

Reststoffenbank Flevoland VOF is een samenwerking tussen Afvalzorg Grondstromen BV en Theo Pouw BV.

Deze pagina afdrukken
Contact