Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Nieuws > Artikel

Saneringsplan Bodemzorg grondwaterverontreiniging Deurne goedgekeurd en in gang gezet

10-04-2018

Het saneringsplan van Bodemzorg voor de aanpak van de grondwaterverontreiniging van een voormalig bedrijfsterrein in Deurne is definitief goedgekeurd. Nu de bovenlaag van het terrein gesaneerd is, pakt Bodemzorg de verontreiniging dieper dan 10 meter beneden maaiveld aan.

Bodemzorg is verantwoordelijk voor de aanpak van de grondwaterverontreiniging nu de nazorgverplichting van de eigenaar is afgekocht. De verantwoordelijkheid voor de grondwaterverontreiniging dieper dan 10 meter beneden maaiveld is volledig overgedragen aan Bodemzorg. Ook de resterende nazorg voor de bovengrond wordt ondergebracht bij Bodemzorg, die op dit moment werkt aan een passende oplossing voor de eigenaar.

Complicerende factor voor monitoring
Het saneringsplan wordt afgestemd met de plannen van de gemeente Deurne. Dit is essentieel, omdat er door de gemeente voorbereidingen worden getroffen voor het realiseren van een tunnel onder het spoor naast het industrieterrein. Met deze complicerende factor moet rekening worden gehouden zodat schade kan worden voorkomen. De monitoring en beheersing van diepere verontreiniging kan van start gaan zodra hierover duidelijkheid is met de gemeente Deurne.

Terug naar alle artikelen »

Deze pagina afdrukken