Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Nieuws > Artikel

Bodemzorg blijft verantwoordelijk voor nazorg voormalige stortplaats Het Friese Pad

30-11-2017

De provincie Flevoland heeft de nazorgwerkzaamheden op de voormalige stortplaats Het Friese Pad in Noordoostpolder aan Bodemzorg gegund. Bodemzorg zal tot 2028 de verantwoordelijkheid voor de nazorg op zich nemen.

Stortplaats Het Friese Pad, gelegen in Noordoostpolder nabij Emmeloord, werd in 2011 officieel gesloten en heringericht als golfbaan. De provincie Flevoland is verantwoordelijk voor de nazorg en besteedde dit in 2011 al uit aan Bodemzorg voor een periode van 6 jaar. De komende tien jaar neemt Bodemzorg weer het beheer van de voormalige stortplaats voor haar rekening.

Nazorgplan
Bodemzorg heeft ruime kennis en veel ervaring op het gebied van monitoring en nazorg van stortplaatsen en verontreinigde terreinen. Zij heeft destijds ook het nazorgplan voor deze locatie opgesteld. De nazorgwerkzaamheden bestaan onder andere uit het controleren van de kwaliteit van het grondwater en het beheer, inspectie en onderhoud van de locatie.


Terug naar alle artikelen »

Deze pagina afdrukken