Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Nieuws > Artikel

Boskalis en Inashco bouwen bodemas installatie bij Afvalzorg

02-02-2017

ACCN BV (Ash Cleaning Company Netherlands), een joint venture tussen Boskalis en Inashco, gaat de komende tien jaar alle bodemassen van Attero verwerken. Hiervoor wordt een geavanceerde wasinstallatie gebouwd op locatie Nauerna van Afvalzorg in Assendelft. De installatie wordt in de loop van 2017 gebouwd en verwerkt de bodemas vrijwel volledig tot herbruikbare grondstof. Hiermee wordt bijgedragen aan een circulaire economie én de Green Deal Bodemassen.

De afvalenergiecentrales van Attero in Moerdijk en Wijster produceren jaarlijks circa 450.000 ton bodemassen. De installatie krijgt vergunning voor het wassen van 600.000 ton bodemassen per jaar. De metalen uit de as worden ingezet als grondstof en de minerale fractie (zand en granulaat) wordt opgewerkt tot vrij toepasbare bouwstof. Dit past binnen de Green Deal Bodemassen waarin met de overheid is afgesproken dat vanaf 2017 minimaal 50% van de bodemassen als vrij toepasbare bouwstof moeten worden ingezet. Vanaf 2020 geldt dat voor alle bodemassen. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen zodat eind 2017 de installatie kan worden gebouwd. Voor de aan- en afvoer wordt in de toekomst gebruik gemaakt van de nieuw te bouwen kade van Afvalzorg in het Noordzeekanaal. 

Terug naar alle artikelen »

Deze pagina afdrukken