Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Nieuws > Artikel

Afvalstoffenbelasting per 1 januari € 13,11

27-12-2016

Het tarief in de afvalstoffenbelasting wordt per 1 januari 2017 verhoogd met de jaarlijkse inflatiecorrectie naar € 13,11 per ton. Dat geldt zowel voor het verbranden als het storten van afvalstoffen.


De belasting bedroeg in 2016 €13,07. De extra verhoging van de afvalstoffenbelasting ter compensatie van het buiten werking stellen van de exportheffing, is definitief van de baan. In het eerste kwartaal van 2017 wordt de rapportage verwacht van de werkgroep die een onderzoek doet naar de mogelijkheden om alsnog een exportheffing in te voeren.


Terug naar alle artikelen »

Deze pagina afdrukken