Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Nieuws > Artikel

Verlenging contracten nazorg Bodemzorg

15-07-2016

Deze maand is het raamcontract voor de nazorg van de locaties van de Omgevingsdienst Midden-Holland verlengd. Tevens is dit het geval voor het contract voor de voormalige stortplaats Het Friese Pad in Emmeloord. Twee voorbeelden van (raam)overeenkomsten waarbij Bodemzorg de nazorg op stort- en saneringslocaties uitvoert. Naar tevredenheid van onze opdrachtgevers, zoals blijkt uit het voorzetten van de contracten.

Op het Friese Pad verzorgt Bodemzorg de nazorg in opdracht van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Op onder meer de locaties van Omgevingsdienst Midden-Holland hebben we nut en noodzaak van de nazorgverplichting bepaald. Dit noemen we herijken. Op basis van deze herijking heeft Bodemzorg de nazorg geoptimaliseerd of zelfs beëindigd. Deze “kritische blik” leidt tot positieve reacties van onze opdrachtgevers. Ook het zogenaamde “ontzorgen” van onze opdrachtgevers staat bij Bodemzorg hoog in het vaandel. De waardering voor deze aanpak blijkt uit de recente verlenging van een aantal overeenkomsten zoals met de Omgevingsdienst Midden-Holland en overige partijen in Zuid-Holland en Flevoland.

Meer informatie over herijking. 

Terug naar alle artikelen »

Deze pagina afdrukken