Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Nieuws > Artikel

Financiel model aanpak IBC-locaties

15-07-2016

Wilt u financieel inzicht in uw IBC-locaties om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een gewijzigde aanpak? Of wilt u meer inzicht de financiële mogelijkheden van uw huidige aanpak bij een IBC-locatie? De Rebel Group en Bodemzorg hebben in opdracht van het ministerie van IenM een nieuw financieel model ontwikkeld voor eigenaren van probleem- en IBC-locaties. Het model maakt een kostenvergelijking mogelijk tussen het huidige beheer en een beoogde eindige aanpak. Op basis hiervan kunt u concrete stappen ondernemen.

Op 23 juni is het model gepresenteerd tijdens een inspiratiesessie van het BodemBreed Forum. Onderwerp van gesprek was de voormalige stortplaats aan de Albert Schweitzerdreef in Maassluis (DCMR Milieudienst Rijnmond). De financiële aspecten van de huidige en een mogelijke eindige aanpak voor deze locatie zijn op basis van het model berekend en gepresenteerd. Na de presentatie werd met de aanwezigen van gedachten gewisseld over mogelijke uitbreidingen, verbeteringen en toepassingen. Het ministerie van IenM wil graag de eigenaren van een IBC-locatie de mogelijkheid geven om hun locaties te laten berekenen.

Heeft u interesse om uw locatie(s) door te rekenen? Neem dan contact op met Marcel Rozing via m.rozing@afvalzorg.nl of 088 - 801 08 01. Het model kan u dan ter beschikking worden gesteld.

Terug naar alle artikelen »

Deze pagina afdrukken