Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Nieuws > Artikel

Onderzoek zonnepanelen Nauerna

15-03-2016

Afvalzorg heeft de visie om zo duurzaam mogelijk om te gaan met haar locaties. Dit varieert van het zo veel mogelijk beperken van gebruik van natuurlijke grondstoffen, het nuttig toepassen van stortgas, duurzaam stortbeheer tot het onderzoeken van de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie.

Op locatie Nauerna staan reeds twee windmolens. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor zonnepanelen op het zuidelijk talud van de locatie aan het Noordzeekanaal. In eerste instantie wil Afvalzorg zonnepanelen realiseren op het talud voor het hoofdkantoor De Vouw. Of er ter hoogte van het toekomstige Park Nauerna zonnepanelen komen, is nog niet duidelijk. De haalbaarheid hiervan moet eerst onderzocht worden in overleg met alle betrokken partijen en in het bijzonder met de omwonenden van locatie Nauerna. Deze zonnepanelen zouden namelijk deel uitmaken van het toekomstige park van 60 hectare dat volgens afspraak in nauw overleg met belangengroep Nauerna wordt ingericht.

Terug naar alle artikelen »

Deze pagina afdrukken