Skip Navigation Links Home > Over Afvalzorg > Nieuws > Artikel

Park Nauerna kan veilig worden opengesteld

23-03-2015

Recreëren op Park Nauerna is veilig. Dat staat in het op vrijdag 20 maart jl. gepubliceerde rapport "Veilige recreatie: met of zonder folie betreffende stortplaats Nauerna". Het gaat om de eerste fase van het park. Voor het onderzoek zijn in het najaar 2014 metingen gedaan op het toekomstige recreatieterrein. Het rapport is uitgebracht door onderzoeksbureau Lievense CSO in opdracht van Belangengroep Nauerna.

Stortlocatie Nauerna wordt in drie fases ingericht tot een park van 60 hectare. Het onderzoek richtte zich op de eerste fase van het park (12 hectare). De conclusie is, dat recreëren op de eerste fase van Park Nauerna geen risico voor de gezondheid oplevert. Hierbij wordt uitgegaan van goed beheer, dat ervoor moet zorgen dat de afdeklaag intact blijft om problemen te voorkomen.

Momenteel vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. Er worden paden aangelegd, hekwerk geplaatst en de vergunningsprocedure is in gang gezet. De officiële opening van Park Nauerna zal plaatsvinden op zaterdag 27 juni 2015.

Klik hier voor het persbericht van Belangengroep Nauerna

Terug naar alle artikelen »

Deze pagina afdrukken