Skip Navigation Links Home > Bodem en nazorg

Bodem en nazorg

Bodemzorg, onderdeel van Afvalzorg, is gespecialiseerd in het beheer, de sluiting en nazorg van stortplaatsen en bodemsaneringslocaties.

Bodemzorg kan aangeven welk beheer en nazorg wenselijk is. Dit doen wij door het opstellen van beheer- en nazorgplannen.
Ook kunnen wij de gewenste maatregelen organiseren.

Naast advisering over en uitvoering van beheer en nazorgmaatregelen, biedt Bodemzorg ook de mogelijkheid alle nazorgverplichtingen af te kopen. In dat geval wordt Bodemzorg zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk verantwoordelijk voor de nazorg. De kwaliteit en continuïteit kunnen hierdoor optimaal gewaarborgd worden, zonder dat de opdrachtgever daarbij nog een financieel risico loopt.

Voor stortplaatsen die gesloten worden, kan Bodemzorg de exploitant of het bevoegd gezag ondersteunen bij onderdelen of het doorlopen van de gehele sluitingsprocedure. Van dossieronderzoek en eindinspectie uitvoeren tot adviseren in juridische zaken, benodigd doelvermogen en definitief nazorgplan.

Deze pagina afdrukken